Koszyk

Zwroty i reklamacje

Informacje o zwrotach i odstąpieniu od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2014 – Prawa konsumenta. Zgonie z treścią jej art. 38   treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym (Ebook) nie podlegają zwrotowi.

Informacja o utracie prawa do odstąpienia od umowy

Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy od momentu dokonania transakcji płatniczej.